Kraan of motortakel

Een mobiele ophangpunt kan een kraan of een motor takel zijn met een haak als bevestigingsmiddel. Beide worden van een deerde op afstaand bedient, een kraan machinist of een technicus. Voor een goede verloop van de voorstelling moeten de timings van de act voor begin repeteert worden. Idealiter is de persoon, die aanwezig is tijdens de repetities ook verantwoordelijk tijdens het optreden.

Er zijn veel  kranen die voor luchtacrobatisch optredens gebruikt kunnen worden. Afhankelijk van de speelhoogte zijn verschillende kranen van toepassing. 

Kranen kunnen bouw- of hijskranen zijn of zelfs telescoop of toren kranen met of zonder evenaar.

Motortakels kunnen C1 of D8+ zijn, altijd met een minimale toelating van 500 – 1000 kg, afhankelijk van de act.

Vraag voor informatie